Available courses

Kurs “Digitalne kompetencije” namenjen je nastavnicama i nastavnicima pre svega društveno-humanističkih predmeta, ali i svima onima koji žele da razvijaju svoje digitalne veštine u učionici.

Materijali su inspirisani konferencijom...